PROVEDU VÁS

Zdravé hubnutí

Budu Vám nápomocna nejen při změně stravovacích návyků, ale i při změně životního stylu.
Provedu Vás celým procesem tak, že našeho společného cíle dosáhneme ZDRAVĚ, HRAVĚ, S ROZUMEM A BEZ DIET.
VAŠE VÝSLEDKY BUDOU TRVALÉ
.

VÝŽIVOVÝ PROGRAM PODLE LABORATORNÍHO ROZBORU STŘEVNÍHO MIKROBIOMU.

 

PORADÍM VÁM

PORADÍM VÁM

POMŮŽU VÁM

POMŮŽU VÁM

SESTAVÍM PLÁN

SESTAVÍM PLÁN

 

 

Proč je důležitá analýza s​třevního mikrobiomu pro Vaše hubnutí?

 

Firmicutes a Bacteroidetes jsou 2 nejhojněji zastoupené bakteriální kmeny ve střevním mikrobiomu. Dohromady obvykle tvoří zhruba 80 až 90% celého střevního mikrobiomu.Do kmene Firmicutes patří převážně bakterie, které napomáhají rozkladu tuků a způsobují lepší využití energie z tučné potravy. To může mít různé důsledky. Pro člověka žijícího spíše fyzicky pasivním způsobem života znamená vysoké zastoupení kmene Firmicutes vysokou predispozici k obezitě. Pro fyzicky aktivního člověka je naopak vysoké zastoupení Firmikutes prospěšné, protože poskytne dostatečné množství energie nezbytné pro fyzickou aktivitu. Bakterie kmene Bacteroidetes naopak obvykle netráví dobře tuky a jsou více zastoupeny u lidí, kteří se stravují spíše nízkotučnou stravou. Velmi důležitý je zejména vzájemný poměr těchto dvou bakteriálních kmenů.


Analýza samotná spočívá v tom, že ze vzorku střevního mikrobiomu bude provedena kompletní analýza vašich střevních bakterií. Na základě této analýzy získáme detailní přehled o skutečném stavu vašeho mikrobiomu, se kterým Vás seznámím. Analýza se provádí ze vzorku získaného z vaší stolice. Odběr je rychlý, nenáročný, hygienický, bezbolestný. Odběr provedete dle instrukcí v klidu a pohodlí Vašeho domova.

• společně probereme Váš stravovací režim, Vaše návyky, neduhy, zlozvyky, představy, přání a cíle, uděláme analýzu složení těla

• seznámím Vás s laboratorním vyšetřením STŘEVNÍHO MIKROBIOMU

• předám Vám výživový plán